Bestilling av møterom og andre lokaler

Med et bestillingssystem for felles arealer blir det enkelt å holde kontroll på hvem som sist brukte lokalet. Bare den som har bestilt lokalet, har tilgang til det.

I kommersielle bygninger kan det finnes mange eller få felles lokaler som må bestilles før bruk. Det kan f.eks. være møterom eller stille rom. For å holde orden på bestillingene kan Aptus tilby deg digitale bestillingstavler samt mulighet til å bestille lokaler via weben, kommunikasjonstavle og smarttelefonen. Alt koblet til samme bestillingssystem.

Adgangskontroll og kryptert kommunikasjon

Aptus’ bestillingstavler er produsert i en robust design med grafiske displayer i sikkerhetsglass som beskytter mot vandalisme. Bestillingstavlene er utstyrt med berøringsfrie lesere der kommunikasjonen mellom sentralenheten og tavlen er kryptert. Det gjør at du kan bestille konferanserom, møtelokaler, trimrom eller andre rom, og samtidig være trygg på at bare du har tilgang til lokalet i den bestilte tiden.