Aptussystemet for kommersielle bygninger

Aptus har løsningene for lett tilgjengelig adgang i kommersielle bygninger. Både ansatte og besøkende får trygghet og smidig kommunikasjon.

I kommersielle bygninger som butikker eller kontorer oppholder det seg ofte mange besøkende og ansatte som skal ha tilgang til ulike deler. Hos Aptus finner du blant annet systemer som forenkler nøkkelhåndteringen, bestillingssystem og kommunikasjonstavler som gjør at du når ut med informasjon til rett målgruppe samt porttelefoner og portregister som hjelper besøkende med å finne frem.

Trygge arbeidsmiljøer med adgangskontrollsystem

Vi har produkter for effektiv adgangskontroll som gir de rette personene adgang til de rette stedene. Det skaper sikre arbeidsmiljøer i f.eks. butikker. Mister man en nøkkel, sperres den og man kan kvittere ut en ny.