Energimåling i bygningens fellesrom

Å måle energiforbruket i bygninger er bra for miljøet og bidrar til en økonomisk og energieffektiv drift av bygningen.

Å måle og debitere energiforbruket i bygningens fellesrom skaper incitament til å holde nede energikostnadene, samtidig som man bidrar til et bærekraftig miljø. Aptus multisentraler tilbyr en løsning som håndterer hele prosessen fra måling til ferdige data.

Måling av energiforbruket sparer penger

Vi forbruker energi hele tiden uten at vi engang tenker på det. Det er ikke bra for miljøet, og for byggeiere kan det dessuten bety høye kostnader. Med Aptus multisentraler, som samler inn måledata for strøm, vann og varme gjennom pulstelling, får du som byggeier kontroll på det faktiske forbruket i bygningen.

Energieffektive vaskemiljøer

Ved å la leietakerne betale for forbruket sørger du for at vaskerommet blir effektivt brukt. Det gir mindre slitasje på vaskeutstyret og økt tilgjengelighet. Ved at leietakeren betaler for sin egen vask og ikke for naboens sløseri fordeles kostnaden rettferdig. En annen fordel er at man kan styre kostnadene selv og bidra til et bærekraftig miljø

Sentralene kan også kobles til et adgangskontrollsystem med berøringsfrie lesere, ulike alarmpakker og temperatursensorer.