Allmenne dører i bygningen åpnes av mange

Det skal ikke bare føles trygt og trivelig i ens egen bolig. Med Aptus adgangskontrollsystem blir også fellesrommene i bygningen sikre og lett tilgjengelige.

Med Aptus adgangskontrollsystem for boligblokker skaper du et tryggere bomiljø uten kostbar og omstendelig nøkkelhåndtering. De allmenne dørene kobles sammen med øvrige deler i bygningen og kan åpnes berøringsfritt.

Berøringsfri adgangskontroll

Med berøringsfrie lesere ved allmenne dører trenger du ikke å bekymre deg for mistede nøkler og kostbare låsbytter. Du sperrer ganske enkelt bare nøkkelen og bestiller en ny hvis den har kommet på avveier. Det er trygt og enkelt, og det minsker risikoen for at uvedkommende får tilgang til bygningen. Adgangskontrollsystemet kan også bygges ut og kobles til alarm, porttelefoner eller kommunikasjonssystem for økt trygghet og tilgjengelighet.