Porttelefonen er både portvakt og guide

Aptus’ porttelefoner har både adgangskontroll og beboerregister. En kode spres lett, men en porttelefon slipper ikke inn besøkende før du har godkjent påringningen.

Med våre porttelefoner blir det enkelt å få kontakt med den man skal besøke. Via tydelige symboler, språkstøtte og knapper loses besøkende frem til rett person. Ettersom administrasjonen håndteres sentralt, kan forvalteren bare bli sittende på kontoret når han skal endre beboerinformasjon. Dermed unngår man tidkrevende besøk i bygningene.

Porttelefon sikrere enn port med kodelås

En viktig fordel med en porttelefon er at besøkende ikke kan komme inn før du har godkjent påringningen. En portkode spres imidlertid lett og uvedkommende kan lykkes med å ta seg inn.

Dessuten hjelper porttelefonen dine besøkende med å finne deg via det digitale portregisteret. Oppringning fra porten til leiligheten skjer via det analoge telenettet, IP-telefoni eller svartelefon i leiligheten.

Tåler tøffe tak

Porttelefonene er produsert i rustfritt stål og tåler tøffe tak. Releene sitter ikke i porttelefonene, og det gjør det vanskeligere ved innbruddsforsøk. Produktene er utstyrt med lesere for berøringsfrie nøkler, noe som øker sikkerheten ytterligere og eliminerer kostbare nøkkelhåndteringsproblemer.

Porttelefonsystemet er helt integrert med våre øvrige systemer og kan bygges ut med løsninger for distribusjon av informasjon, bestilling, individuell måling av vann- og energiforbruk i fellesrom samt postbokser.