Trygge og trivelige bomiljøer

Adgangskontrollsystem, bestillingssystem og porttelefoner i bygninger

Aptussystemet lager trygge miljøer i boligblokker, samtidig som det gir plass til en effektiv eiendomsforvaltning.

Når byggeiere med nøkkelhåndteringsproblemer sukker over høye kostnader, når leilighetsinnehavere er lei av at det alltid er rotete på vaskeromme og i andre fellesrom, når du har behov for å effektivisere kommunikasjonen med beboerne eller rett og slett ønsker å tilby dem et moderne sikkerhetssystem, da vil vi løse det.