Kjøp utvidet garanti som tilvalg

Det skal være trygt å kjøpe Aptus-produkter. Vi produserer de fleste av våre produkter i Aptus-fabrikken i Mölnlycke, Sverige. Der holder support-, utviklings-, produksjons- og salgsavdelingene til under ett og samme tak, og det sikrer kvalitet. Derfor kan du kjøpe tre års utvidet garanti, totalt fem år fra fakturadatoen. Dette gjelder produkter som er konstruert og produsert av Aptus, dvs. følgende produkter:

 • Styra 3000
 • Styra Komkort 4000
 • Styra I/O, alle varianter
 • Styra Porttelefonkort, alle varianter
 • Koppla, alle varianter
 • MC1, alle varianter eksklusive batteriet
 • MC1-I/O ekstern og intern
 • AXI4/8/12/16 med og uten boks
 • AC 700, BC 700, TC 700, alle varianter
 • Öppna leser, alle varianter
 • Ringa porttelefon, alle varianter
 • Boka bestillingstavle, alle varianter
 • Registrera bordleser, alle varianter
 • AD 70/MA
 • TMI-Miele
 • AA TMI A485
 • AA 485-DTMF Interface
 • AA DTMF-A485 Interface