Garanti 5 år

Det skal være trygt å kjøpe Aptus-produkter. Vi produserer de fleste av våre produkter i Aptus-fabrikken i Mölnlycke, Sverige. Der holder support-, utviklings-, produksjons- og salgsavdelingene til under ett og samme tak, og det sikrer kvalitet. Derfor har vi fra og med 01.01.2019 fem års garanti fra leveringsdatoen på de fleste egenproduserte produkter.

Dette gjelder følgende produkter:

 • Svara 23
 • Styra 3000
 • Styra Komkort 4000
 • Styra I/O, alle varianter
 • Styra Porttelefonkort, alle varianter
 • Koppla, alle varianter
 • MC1-I/O ekstern og intern
 • AXI4/8/12/16 med og uten boks
 • Öppna leser, alle varianter
 • Ringa porttelefon, alle varianter
 • Boka bestillingstavle, alle varianter
 • Registrera bordleser, alle varianter
 • TMI-Miele
 • AA TMI A485
 • AA 485-DTMF Interface
 • AA DTMF-A485 Interface

Produktet forlenget garanti er utgått!

For deg som tidligere har kjøpt til produktet forlenget garanti, gjelder den forlengede garantien også for følgende produkter:

 • AC 700, BC 700, TC 700, alle varianter
 • MC1, alle varianter eksklusive batteriet
 • AD 70/MA

Merk: For leveranser etter 01.01.2019 gjelder altså bare to års garanti for disse. Det er ikke mulig å kjøpe forlenget garanti på disse eller andre produkter. Kontakt ansvarlig selger hvis du har spørsmål, f.eks. hvis du har kjøpt forlenget garanti og har leveranser på begge sider av årsskiftet.