Vi garanterer engasjement og trygghet

Aptus produktkvalitet og tjenester skaper et trygt sikkerhetssystem som både er fremtidssikret og gir deg mulighet til en smidig daglig byggforvaltning.

Engasjement og driftssikkerhet

Som byggeier kan du alltid stole på Aptus produktkvalitet og engasjement. Vi utvikler og produserer våre produkter i ett og samme bygg i Göteborg. Vår support- og salgsavdeling holder også til her, og det legger grunnlaget for en av bransjens beste kundesupport. Det er vi veldig stolte over.

Hosting og supportavtale

Du skal føle deg trygg når du har valgt et Aptussystem. Via våre tjenester har du alltid et oppdatert Aptussystem, tilgang til beste tekniske kompetansen og du slipper å belaste deres IT-avdeling.

Hosting, teknisk rådgivning, DynDNS, concatenate, service- og supportavtale, systemovervåkning, idriftsettingshjelp, konsulentteknikere, SMS-tjeneste og kundetilpassede utdanninger er noe av det vil tilbyr.

Aptus tar hensyn til miljøet

Vi behandler naturresursene med omtanke og respekt for å bevare miljøet og unngå miljøbelastninger. Det gjør vi ved å: 

 

  • Ta hensyn til våre kunders miljøkrav og følge med på våre kunders og leverandørers miljøpåvirkning
  • Vurdere våre produkters og prosessers miljøpåvirkning
  • Skape miljøbevissthet hos våre medarbeidere gjennom informasjon og utdanning
  • Skape nødvendige ressurser for å følge gjeldende lover og andre krav knyttet til bedriftens miljøaspekter, samt arbeide kontinuerlig for å minske vår miljøpåvirkning.

 

Kvalitetsarbeidet i Aptus

Vi etterstreber å gjøre hver bestilling til en fornøyd kunde og hvert prosjekt til en god referanse. Det gjør vi ved å:

 

  • Sette kunden i fokus i alt vi gjør
  • Ha orden og struktur
  • Sørge for at samtlige medarbeidere er engasjerte og samarbeider
  • Vi skaper nødvendige ressurser for å oppfylle kravene i virksomhetssystemet og oppnå kontinuerlige forbedringer

 

Våre sertifikater

  • Sertifisert kvalitetsstyringssystem ifølge ISO 9001
  • Sertifisert miljøstyringssystem ifølge ISO 14001