Aptusportal Styra

Nå lanserer vi nye Aptusportal Styra. Denne gangen har vi lagt stor vekt på å gjøre den tilgjengelig for alle, uansett funksjonsevne. Vi har dessuten koblet sammen Aptusportal Styra med vår app Låsa Smartphone. Smart, ikke sant?

Det er en portal der leietakere og leilighetsinnehavere – via datamaskin eller telefon – bestiller vasketid, håndterer nøkler og leser individuelle meldinger fra byggeieren.

Leilighetsinnehaveren kan også melde fra om feil og følge med på forbruket av strøm og vann. Ja, med andre ord, gjøre det meste man behøver for å skape et trivelig og trygt bomiljø.

Moduloppbygd

Bygg og tilpass Aptusportal Styra etter dine behov.  Begynn med noen moduler og bygg ut med flere senere når det er behov for det. Du betaler lisens for de modulpakkene som brukes.

 

MODUL HJEM Dette er startsiden for Aptusportal Styra. Her blir leilighetsinnehaveren ønsket velkommen med tekst og bilde. På denne siden finner du også individuelle meldinger og artikler.    

MODUL BESTILLE I denne modulen bestiller leietakeren f.eks. vaskerommet. Hvis bestillingen skal gjøres via Aptus’ apper via iPhone eller Android, må bestillingsservice installeres.

MODUL LÅSE Her har leilighetsinnehaveren mulighet til å låse og låse opp leilighetsdørens Yale Doorman-lås, samt sjekke hendelser for låsen. Dessuten er det via denne modulen mulig å låse opp entrédøren. Leilighetsinnehaveren har også mulighet til å håndtere Yale Doorman-låsen via appen Låsa Smartphone.* 

MODUL FORBRUK Denne modulen skaper incitament til å holde nede forbruket av strøm og vann. Leilighetsinnehaveren kan følge med på forbruket via tabeller og kurver. Modulen bruker FDBWebService for å hente informasjon fra Aptus’ forbruksdatabase.

MODUL INNSTILLINGER Her endrer leilighetsinnehaveren telefonnummeret som ringes opp ved påringning fra porttelefonen. Her håndterer man også passordet for å logge inn i Aptusportal Styra og eventuelle apper.

MODUL LÅS & NØKLER Denne modulen tilbyr brukeren å endre, sperre eller aktivere koder, samt sperre eller aktivere berøringsfrie nøkler. I Aptusportal Styra kan man også håndtere berøringsfrie nøkler og koder beregnet på leilighetslåsen Yale Doorman. Du kan også opprette besøkskoder som gjelder i entré- og leilighetslås.

MODUL FEILMELDING Tett avløp. Feil på kjøleskapet. I denne modulen kan leilighetsinnehaveren legge inn feilmeldinger på en praktisk måte.

Aptusportal Styra Demo

Her kan du prøvekjøre Aptusportal Styra.
user=demo
password=aptus