Informasjon via e-post

Fra og med 1. Oktober 2016 kommer alle dokumenter fra Aptus til å sendes som ett dokument via e-post.

Dette innebærer at alle fakturaer, betalingspåminnelser, kontoinformasjon og lignende kommer til å bli sendt frafølgende adresse: aptus.info@assaabloy.com

Vi ber om at dere informerer oss om hvilke e-post adresser dere ønsker dette levert på.

Om ønskelig så kan fakturaer til dere leveres via InExchange. Hvis ønskelig, vennligst kontakt oss på telefon +46 16 17 71 09 eller mail aptus.administration@assaabloy.com

Kunder som allerede har disse løsningene bes om å se bort fra denne henvendelsen.

Adgangskontrollsystem, bestillingssystem og porttelefoner i bygninger

Aptus utvikler og produserer sikkerhets- og informasjonssystemer for tryggere bygninger og triveligere bomiljøer På vei mot et nøkkelfritt samfunn.