GDPR

Aptus og Databeskyttelsesforordningen (GDPR)

Aptus bestræber sig på at gøre det så enkelt som muligt for vores kunder at opfylde kravene i Databeskyttelsesforordningen, som træder i kraft den 25. maj 2018.


Vi gennemgår løbende funktionaliteten i vores software. Vi forbedrer vores interne rutiner og udvikler aftaler til brug for de kunder, hvor vi optræder i rollen som Databehandler.

Du kan finde flere oplysninger om håndtering af GDPR i Multiaccess ved at klikke her.