Styra 3000

Den fleksible, installationsvenlige og sikre centralenhed, som dækker alle ejendommens behov - fra dørtelefoner, reservations- og adgangssystemer til dørenheder, alarmer og individuel energimåling i lejligheder. 

Egenskaber og fordele

 • Adgangscentral til 8 døre.
 • Reservationscentral til Boka.*)
 • Dørtelefoncentral til Ringa.**)
 • Opringning til AT 20 / AT 21 eller via telefonnettet.
 • Afsikret og beskyttet.
 • Intern og ekstern tilslutning af dørmiljøer kan kombineres valgfrit.
 • Kan konfigureres som slave eller master.
 • Netværkskommunikation til slaver. (IP-)
 • AES-kryptering (128-bit).
 • Batteribackup, sabotagekontakt, summer og indbygget realtidsur.
 • Programmering via Multiaccess Styra.
 • Funktioner: dørpassage, reservationsfunktioner, alarmforbikobling, anti-passback, trusselskode, liste over personer i bygningen, måledataregistrering, komfortmåling.
 • Alarm: indbrud, brand, bevægelse, lækage via dobbeltbalancerede indgange på f.eks. Styra I/O 8800.
 • 12 volt eller 24 volt kan vælges til A485.
 • Afsikret 12 volt og 24 volt til eksternt udstyr.
 • Forbindelse til alarmcentral via Multi-access.
 • Styring af f.eks. relæ, sirene, åbning af lås.
 • Låsning af brevbokse og pulterrumslåse. ***)
  *) Ikke samtidigt med dørtelefoni.
  **) Kræver Styra Dørtelefonkort 4400.
  ***) Kræver AXI2O16.
Specifikationer


Elektrisk tilslutning
 
Strømforsyning V DC: 24/12
Forbrug, Watt: min 1,6 maks 2,3 ved 24V
Amp: min 0,065 maks 0,095 ved 24V


Omgivelser
 
Temperatur ˚C:
Luftfugtighed %: 10 til 90
   

Data
 
Antal brugere maks. 65 535
Antal kunder maks. 9000
Registrering af hændelser / alarmer 24 000 / 2000
Registrering af måleværdier 64 punkter, 768 værdier / punkt /32 døgn
Antal tidszoner 384
Antal reservationsobjekter 16
Reservationstavler (Boka) 4

Indgange/Udgange (Basiskort)
 
Transistorudgang til f.eks. åbning af lås 1
Indgange til potentialfri slutning for eksempelvis dørindikation, åbningsknap eller impulsmåling 2
   

Kommunikation
 
Kommunikation mellem master og PC Ethernet, Modem og RS 232 (AES128)
Kommunikation mellem masterenhed og slaveenhed Ethernet, RS 485 (AES128)
Kommunikation til f.eks. læser, dørenhed, låsemotor RS 485 (A485)

Udvidelsesmugligheter (interne)
 
Indgange, valgfri anvendelse, BS 16 (kræver2 stk. Styra I/O 8800)
Relæudgange, valgfri anvendelse, omskiftende kontakt 16 (kræver2 stk. Styra I/O 8800)
A485-porte, afsikrede og beskyttede 8 (f.eks. med 2 stk. Styra Komkort 4000)

Udvidelsesmugligheter (eksterne)
 
Ved at tilslutte eksterne enheder til centralen, f.eks. dørenheder og I/O-enheder, kan yderligere funktioner tilføjes som f.eks.:  
Indgange mange
Udgange mange
Bus til 1-wiresensor Ja
Mbus Ja
Styring af brevboks Ja
   

Mål i mm
 
Højde: 239
Bredde: 357
Dybde: 62
Nettovægt i kg: 2,5


Kontakt en af vores sælgere!

Her finder du Aptus’ sælgere