Beskyttelse af personlige oplysninger

ASSA ABLOY er forpligtet til at beskytte dine personlige data. I denne politik om beskyttelse af personoplysninger beskrives det, hvordan ASSA ABLOY administrerer og bruger de personoplysninger, vi får fra dig i forbindelse med dette websted, og hvordan du kan kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål om, hvordan vi håndterer dine personlige data.

ASSA ABLOY indsamler og lagrer de personoplysninger (f.eks. navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer), du opgiver for at modtage information fra os. ASSA ABLOY bruger disse oplysninger til at efterkomme din anmodning om information.

ASSA ABLOY indsamler og lagrer ligeledes personoplysninger, som du stiller til rådighed (a) som en del af dine kontooplysninger (hvis det er relevant) og/eller (b) i forbindelse med dine forespørgsler om eller køb af produkter på vores websted (hvor disse funktioner er tilgængelige). Oplysningerne kan omfatte kontakt- og leveringsoplysninger samt økonomiske oplysninger vedrørende dine onlinebetalinger for produkter.

Ud over ovenstående anvendelser kan vi benytte personoplysninger til at administrere og forbedre dette websted, til intern registrering, til statistisk analyse og (hvor det er relevant) til at ekspedere dine produktbestillinger og/eller til at kontakte dig i forbindelse med salg eller køb og som led i vores kundepleje.

Til disse formål kan personoplysninger blive overført til ASSA ABLOY-koncernselskaber i de lande, hvor de er hjemmehørende (hvilket kan være uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde).

De personoplysninger, der indsamles eller lagres, er alene til brug internt i ASSA ABLOY-koncernen, bortset fra at vi kan videregive dem til tredjeparter i følgende tilfælde:

hvor dette er lovpligtigt,
til en køber eller mulig køber af vores virksomhed, og/eller
til ASSA ABLOYs udpegede serviceudbyder, som leverer serviceydelser i forbindelse med dette websted og dets funktioner, men også i det omfang, det er nødvendigt for, at de kan levere de pågældende serviceydelser – f.eks. vores udbyder af betalingskortløsninger, så dine betalinger kan gennemføres via dette websted, udbyder(e) af leverandørtjenester, så de kan levere de produkter, du køber, samt it-serviceudbyder(e), som hoster, udvikler og yder support på webstedet.
ASSA ABLOY vil træffe foranstaltninger til at sikre personoplysninger, der overføres til sådanne tredjeparter, eller som overføres til andre lande, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove.

Du kan når som helst anmode om, at oplysningerne om dig ændres eller slettes. Du har også ret til årligt at modtage en gratis kopi af dine personoplysninger, som er registreret hos os. ASSA ABLOY er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, og alle anmodninger om at få ændret eller slettet disse oplysninger eller modtage en kopi af oplysningerne skal sendes til ASSA ABLOY AB, P.O. Box 70340, SE-107 23 Stockholm, Sverige, og mærkes “Att.: the ASSA ABLOY Group Personal Data Responsible”.