Kollegielejlighederne i Skrapan har Aptussystem

/global/scaled/2106x917x0x0x1000x435/Other-Aptus-bilder-refcase-aptus-refcase-skrapan.jpg

Skrapans sikkerhedssystem er en totalløsning fra Aptus, som rummer alt fra et berøringsfrit adgangssystem til et moderne kommunikationssystem, dørtelefoner og en reservationsløsning.

Sted/by:

Stockholm

Kunde:

Skrapan, kollegielejligheder

Kontaktperson hos Aptus:

Martin Spjut, tlf. +46 702-29 84 51, martin.spjut@aptus.se

Om projektet:

I Skrapan bor 600 studerende i 476 lejligheder. Med hyppig ind- og udflytning ved semesterstart og -afslutning kræves der en smidig nøgleadministration. Huset er helt uden traditionelle nøgler. Et berøringsfrit nøglesystem er monteret på alle døre, hele vejen fra indgangsdør til alle lejlighedsdøre. Fordelen er, at det er nemt at tilføje og spærre nøgler samt at ændre adgangsrettigheder.

Dørtelefonerne har et indbygget, digitalt beboerregister. Via tydelige symboler og knapper ledes gæsterne frem til den rigtige person. I korridorerne sidder der digitale navnetavler, som viser navne og lejlighedsnumre. Al administration varetages centralt, hvilket bevirker, at administratoren kan sidde i ro og mag på kontoret og ændre beboerinformation.

Vaskeriet og andre fælleslokaler er blevet udstyret med digitale tavler for reservation og information. Systemet er fremtidsorienteret og forberedt til individuel energimåling.