Reservation af mødelokaler og andre lokaler

Med et reservationssystem til fællesarealer bliver det nemt at holde styr på, hvem der sidst har benyttet lokalerne. Kun den, som har reserveret lokalet, får adgang til det.

I erhvervsejendomme kan der være mange eller få fælleslokaler, som skal reserveres, før de benyttes. Det kan være mødelokaler eller stillerum for eksempel. For at holde styr på reservationerne kan Aptus tilbyde dig digitale reservationstavler samt mulighed for at bestille lokaler via nettet, en kommunikationstavle eller din smartphone. Det hele er koblet til det samme reservationssystem.

Adgangskontrol og krypteret kommunikation

Aptus’ reservationstavler er fremstillet i et robust design med grafiske displays af sikkerhedsglas, som beskytter mod hærværk. Reservationstavlerne er udstyret med berøringsfrie læsere, hvor kommunikationen mellem centralenheden og tavlen er krypteret. Det sikrer, at du kan bestille konferencerum, mødelokaler, motionsrum eller andre lokaler og være sikker på, at kun du vil have adgang til lokalet i det reserverede tidsrum.