Aptus arbejde med miljø og kvalitet

Aptus miljø- og kvalitetsarbejde gennemsyrer hele virksomheden, fra udvikling til produktion og installation.

Miljø

Vi behandler vores naturressourcer med omtanke og respekt for at bevare vores miljø og undgå miljøbelastninger. Det gør vi ved at:
  • Være bevidste om vore kunders miljøkrav samt vore kunders og leverandørers miljøpåvirkning
  • Være bevidste om vores produkters og processers miljøpåvirkning
  • Skabe miljøbevidsthed hos vores medarbejdere via information og uddannelse
  • Tilvejebringe de nødvendige ressourcer for at overholde gældende regler og andre krav relateret til aktiviteternes miljøaspekter og løbende stræbe efter at reducere vores miljøpåvirkning.

Kvalitet

Vi bestræber os på at gøre enhver ordre til en tilfreds kunde og hvert produkt til en god reference. Det gør vi ved at:
  • Sætte kunden i fokus i alt, hvad vi gør
  • Holde styr på tingene
  • Sikre samtlige medarbejderes engagement og deltagelse
  • Tilvejebringe de nødvendige ressourcer for at opfylde kravene i virksomhedssystemet og opnå løbende forbedringer.