Leveringsbetingelser

For vores leverancer gælder de generelle leveringsbestemmelser i NL 09, med mindre andet er aftalt.