Vi garanterer engagement og tryghed

Aptus produktkvalitet og serviceydelser skaber et trygt sikkerhedssystem, som både er fremtidssikret og giver dig mulighed for en fleksibel daglig ejendomsadministration.

Engagement og driftssikkerhed

Som ejendomsejer kan du altid stole på Aptus’ produktkvalitet og engagement. Vi udvikler og fremstiller produkter på det samme fabriksanlæg i Göteborg. At vores support- og salgsafdeling også befinder sig under samme tag danner grundlaget for en af de bedste kundesupportafdelinger i branchen. Det er vi rigtig stolte over.

Hosting og supportaftale

Du skal føle dig tryg, når du har valgt et Aptussystem. Via vores serviceydelser har du altid et opdateret Aptussystem, adgang til førsteklasses teknisk kompetence, og du slipper for at belaste din IT-afdeling.

Hosting, teknisk rådgivning, DynDNS, concatenate, service- og  supportaftale, systemovervågning, indkøringshjælp, tekniske konsulenter, SMS-service og kundetilpassede uddannelser er blot nogle af de funktioner, vi tilbyder.

Aptus tager hensyn til miljøet

Vi behandler vores naturressourcer med omtanke og respekt for at bevare vores miljø og undgå miljøbelastninger. Det gør vi ved at: 

  • Være bevidste om vore kunders miljøkrav samt vore kunders og leverandørers miljøpåvirkning
  • Være bevidste om vores produkters og processers miljøpåvirkning
  • Skabe miljøbevidsthed hos vores medarbejdere via information og uddannelse
  • Tilvejebringe de nødvendige ressourcer for at overholde gældende regler og andre krav relateret til aktiviteternes miljøaspekter og løbende stræbe efter at reducere vores miljøpåvirkning.

Kvalitetsarbejdet hos Aptus

Vi bestræber os på at gøre enhver ordre til en tilfreds kunde og hvert produkt til en god reference. Det gør vi ved at:

  • Sætte kunden i fokus i alt, hvad vi gør
  • Holde styr på tingene
  • Sikre samtlige medarbejderes engagement og deltagelse
  • Vi tilvejebringer de nødvendige ressourcer for at opfylde kravene i virksomhedssystemet og opnå løbende forbedringer

Vores attester

  • Certificeret kvalitetsstyringsystem iht. ISO 9001
  • Certificeret miljøstyringssystem iht. ISO 14001