Servera Hosting

Via våra Hosting- och Supportavtal har du alltid ett Aptus-system med minimal risk för störningar, de senaste funktionerna och tydliga backup-rutiner.

Specifikationer

Vi tar hand om databasen på bästa sätt. Med andra ord så säkerställer vi att din databas alltid nås via internet och är funktionsduglig. Vi tar backup och uppdaterar och driver databasen. Dessutom lagrar vi dina websidor och ser till att du alltid har senaste version av beställda tjänster (Bokning, Förbrukning, FDB, Aptusportal, Hantera).

Kontakta en av våra säljare!

Här hittar du din Aptus-säljare